A nyár folyamán két olyan jelentős fejlemény is történt, amely a digitális átállás módját és ütemezését érintette. A hírközlési törvény módosítása az átállás határidejét változtatta meg, a NMHH és az Antenna Hungária szerződésének módosításával pedig a mobil televíziózás bevezetése került le – alighanem véglegesen – a napirendről.

A Parlament tavaszi ülésszakának zárónapján került sor az elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosítására, amely érintette a 2007. évi 74. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényt (Dtv) is. Ráadásul ezzel a Dtv alig több mint fél év leforgása alatt már másodszor módosult, meglehetősen kiszámíthatatlanná téve ezzel a digitális átállás szabályozási környezetét.

Az eredeti törvényszövegben 2011. december 31. szerepelt, az átállásnak, vagyis az analóg földfelszíni televíziózás kikapcsolásának eddig a napig kellett volna megtörténnie. A múlt év decemberében elfogadott médiatörvény ezt a dátumot jelentősen kitolta, ráadásul úgy, hogy már két időpont is szerepelt a szövegben:

„A digitális átállásnak 2012. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy, hogy a lakosság legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és ehhez rendelkezésre álljon a digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételére alkalmas készülék (a továbbiakban: digitális átállás). Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, az audiovizuális médiaszolgáltatások terjesztése digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe, azzal, hogy a digitális átállás határnapja legkésőbb 2014. december 31.”

(2010. évi 185. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 220(15))

A médiatörvény elfogadását kísérő vitákban háttérbe szorult ez a változás, de a kérdésben véleményt alkotók egyöntetű állásfoglalása az volt, hogy ezzel a módosítással 2014 vége lett az új céldátum. Ugyan a törvény szövegében szerepelt 2012. december 31. is (ami már eleve egy évvel kitolta az átállást), de ez csak abban az esetben lépett volna életbe, ha a lakosság 94 százaléka számára már elérhető a szolgáltatás, tehát rendelkezik vevőkészülékkel, ennek azonban vajmi kicsi volt az esélye.

Az újabb módosítás azonban pontosította a törvény szövegét, az alábbiak szerint: 

„A digitális átállásnak 2012. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében a Magyar Köztársaság teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a továbbiakban: digitális átállás). Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, az audiovizuális médiaszolgáltatások terjesztése digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe, azzal, hogy a digitális átállás határnapja legkésőbb 2014. december 31.”

(2011. évi 107. törvény Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról 63(6))

A júliusban elfogadott módosítás tehát egyértelművé tette, hogy a jogalkotó 2012 végét tartja az átállás céldátumának: a lakosság 94 százaléka már kizárólag a lefedettséggel összefüggésben szerepel, de nincs szó arról, hogy a vételhez szükséges set-top-boxnak rendelkezésére kellene állnia. Nem kérdés, hogy a dekóderek kiskereskedelmi elérhetőségének elvárása könnyen teljesíthető, sőt, gyakorlatilag ez már teljesült is. A digitális átállás ugyanis elsősorban nem technológiai kérdés, sokkal inkább arról van szó, hogy miként győzhetők meg az analóg televíziózásba beragadt háztartások arról, hogy digitális vételre váltsanak még az átállás előtt. Az érintett háztartások számáról nincs pontos információ, ez hozzávetőleg az összes háztartás 15-18 százaléka lehet, és nagy arányban vannak köztük vidéki, idős háztartások, amelyek valószínűleg kevésbé fogékonyak a technológiai újdonságokra. Nagyobb probléma azonban, hogy még mindig nincs folyamatosan és hangosan kommunikált, egyértelmű és világos üzenet a földfelszíni tévét nézők felé arról, hogy mikor szakad vége az analóg világnak. 

Ez év júliusában egy másik, nem túl nagy figyelmet keltő hír is megjelent a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság weboldalán. Megállapodás született a digitális földfelszíni televíziós és rádiós műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságára vonatkozó, a hatóság és az Antenna Hungária között 2008 szeptemberében megkötött hatósági szerződések módosításáról. Ennek részeként a korábban DVB-H (digitális mobil televíziózás) sugárzásra kijelölt „B” multiplexet az Antenna Hungária ezentúl felhasználhatja DVB-T (digitális földfelszíni televíziózás) céljára is.

A döntés nyilvánvalóan azon a felismerésen alapult, hogy a műsorszóró infrastruktúrán nyújtott mobil televíziós szolgáltatás megbukott már azelőtt, hogy igazán elindult volna. A mai mobil szélessávú környezetben a felhasználóknak már aligha van szükségük arra, hogy a mobil eszközeikkel televíziós műsorszolgáltatásokat nézzenek, különösen úgy, hogy a mobil hálózaton (3G) végzett mobil televíziós szolgáltatás amúgy is működik. Ezt persze már korábban is látni lehetett, de mindenképpen pozitív fejleménynek mondható, hogy a hatóság felismerte egy technológia piaci életképtelenségét, és erre megfelelő módon reagált.